SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Samospráva obce

Pracovná doba:

Pondelok  7:30 - 15:30
Utorok      7:30 - 15:30
Streda       7:30 - 15:30
Štvrtok      7:30 - 15:30
Piatok       7:30 - 15:30


Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30
Vo štvrtok rozšírené úradné hodiny z dôvodu prevádzky knižnice a internetového klubu.
Tel.: 054/4798226 Mobil: +421 905 945 012
e-mail.: obec.chmelova@centrum.sk

Administratívna pracovníčka

Magda ŠTARKOVÁ

 

Starosta obce:

Radovan PROKIPČÁK

 
Zástupca starostu :

Michal KURTY

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Milan DIDIČ
Peter KRUŠKO
Bc.Jaroslav PAŇKO
Emília STANKOVÁ

 

 

Zriadené komisie pri OÚ v Chmeľovej :

1. Komisia kultúry a športu – predseda Emília STANKOVÁ ,
2. Komisia životného prostredia – predseda Milan DIDIČ
3. Komisia verejného poriadku a riešenia sťažnosti - predseda Peter KRUŠKO
4. Komisia finančná a školstva - predseda Michal KURTY
5.Komisiu pre ochranu verejného záujmu – predseda Bc.Jaroslav PAŇKO a členovia Emília STANKOVÁ,Michal KURTY,Milan DIDIČ,Peter KRUŠKO
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30