SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.5.2023
2022 4 VZN o nakladaní s odpadmi- P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2022 4 VZN o nakladaní s odpadmi- P
15.5.2023
2016 4 VZN o nakladaní s odpadmi- P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2016 4 VZN o nakladaní s odpadmi- P
15.5.2023
2015- Dodatok č.1 k VZN o miestn.daniach
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2015- Dodatok č.1 k VZN o miestn.daniach
15.5.2023
2015- Č. 2 VZN o miestn.daniach-P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2015- Č. 2 VZN o miestn.daniach-P
15.5.2023
2014-Č.2 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska - k
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2014-Č.2 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska - k
15.5.2023
2012- Č. 6 Zásady hospod. s majetkom obce- P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2012- Č. 6 Zásady hospod. s majetkom obce- P
15.5.2023
2012- Č. 4 Rokovací poriadok OZ- P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2012- Č. 4 Rokovací poriadok OZ- P
15.5.2023
2011- Č. 2 Zásady o pr. a vyb. sťažností a petícií - P -
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2011- Č. 2 Zásady o pr. a vyb. sťažností a petícií - P -
15.5.2023
2011- Č. 1 Štatút obce - P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2011- Č. 1 Štatút obce - P
15.5.2023
2009- Č. 6 VZN o poskytovaní dotácií z rozp.obce - P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2009- Č. 6 VZN o poskytovaní dotácií z rozp.obce - P
15.5.2023
2009- Č. 1 VZN o chove a držaní psov - P
Detail dokumentu
Dátum 15.5.2023
Názov 2009- Č. 1 VZN o chove a držaní psov - P
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Obec Chmeľová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 15:30
  • Poz: Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30